Docházkové systémy

Pristupovy system

Elektronický přístupový systém

Elektronický přístupový systém úspěšně nahrazuje klasické klíče všude tam, kde je potřeba identifikačním systémem zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. Identifikační systém zaměstnance rozpozná okamžitě po přiložení čipu nebo otisku prstu k přístupovému terminálu umístěného u vybraných dveří. Při použití elektronických identifikačních systémů tedy odpadá nutnost nosit s sebou klíče. Nehrozí ani, že by byla vytvořena kopie klíče a případně tak umožněn neoprávněný vstup.

Přístupové systémy Alveno vám umožní jednoduše nastavit přístupy jednotlivých zaměstnanců. Chcete-li přístup zaměstnanci či skupině zaměstnanců do určitých místností omezit, pohodlně tuto možnost nastavíte v přehledném intuitivním rozhraní přístupového programu Alveno Access. Díky přístupovému systému navíc získáte přehled o pohybu zaměstnanců v prostorách vaší firmy.

V rámci přístupových systémů vám nabízíme přístupové terminály na otisky prstů nebo čipy.

Pro rozsáhlejší realizace pak můžete využít přístupový kontrolér s externími čidly na otisky prstů nebo čipy.

Proč zvolit přístupový systém Alveno?

web_psi50_leva

 • Ochrana vstupu – přístupový systém zabezpečí firemní prostory před vstupem neoprávněných osob
 • Pohodlí – čip nebo otisk prstu je pohodlnější a efektivnější alternativou klasických klíčů
 • Vysoká spolehlivost – na rozdíl od klíčů nelze u otisku vytvořit kopii, což minimalizuje riziko neoprávněného vstupu
 • Kontrola pohybu – pomocí identifikačního systému lze kdykoli nahlédnout do evidence přístupů jednotlivých zaměstnanců do zabezpečených místností
 • Řešení na míru – přístupový systém umožňuje nastavit oprávnění ke vstupu do určitých místností každému zaměstnanci zvlášť
 • Kompatibilita – možnost propojení přístupového systému Alveno s docházkovým systémem Alveno

Docházkový systém Alveno

S docházkovým systémem Alveno můžete pohodlně sledovat a vyhodnocovat skutečnou docházku svých zaměstnanců. Docházkový systém tvoří biometrická nebo čipová docházková čtečkaintuitivní docházkový program Alveno, který data ze čtečky zpracovává. Velkou oblibu si získal docházkový teminál a v rámci docházkových systémů a vedení docházky získala biometrie. Tento způsob identifikace pomocí otisků prstů má nižší náklady a data nelze zfalšovat.

 

Princip docházkového systému

 • Zaměstnanci se při příchodu identifikují u docházkové čtečky, čímž se vytvoří záznam v systému docházky.
 • Záznam je následně stažen docházkovým programem Alveno.
 • Program Alveno docházku zaměstnanců vyhodnotí a zobrazí v různých sestavách a výkazech podle vaší potřeby.

Proč docházkový systém?Dsi600_celne

 • Šetří váš čas – docházkové systémy evidují a vyhodnocují docházku zaměstnanců za vás.
 • Šetří vaše peníze – přesnou evidencí docházky zaměstnanců snížíte mzdové náklady.
 • Efektivní kontrola – vždy máte k dispozici detailní údaje o docházce zaměstnanců za sledované období.
 • Aktuální přehled přítomných zaměstnanců– díky docházkovému systému můžete kdykoli zjistit, kdo je na pracovišti právě přítomný.
 • Podklady pro mzdy – docházkové systémy nabízí tiskové výstupy i snadný export dat do mzdových programů.

Společnost RedCat je certifikovaným partnerem systému Alveno.